HTML šablona pro založení keše s tematikou KHB není pro zařazení do Havlíčkovy challenge "200 let KHB" povinná, můžete si vytvořit jakýkoliv vlastní listing. Lze ji však využít, pokud byste chtěli zachovat stejný nebo podobný design, nebo pokud by se vám prostě jen nechtělo tvořit svůj vlastní. Také text listingu je na uvážení každého ounera. Pokud byste si však nevěděli rady, rádi vám pomůžeme! V tom případě se nebojte dát vědět.-)   

<center><a href="https://martin-pluhar.cz/havlickova-challenge"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/8270ac6c-4ba0-4e79-93cd-aba8577cc9e4.jpg" style="width:100%;height:auto;" /></a></center>
<div style="display:block;height:10px;"></div>
<div style="background:#eeeeee;border-radius:8px;border:1px solid #d3d3d3;padding:5px 10px;"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/306b04c0-1d04-499c-a1ec-6c773ccfe64f.png" style="float:right;height:250px;margin-left:5px;margin-bottom:5px;" />
<div style="color:black;"><p><span style="font-family:sans-serif;">V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.<br /><br />Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: <em>"Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"</em><br /><br />Volně koncipovanou sérií <b>"Po stopách KHB"</b> chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.<br /><br />Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.<br /><br />Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!</span></p></div></div>
<div style="display:block;height:10px;"> </div>
<center><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/eba181eb-24af-4f79-bac6-e1592ea9f64d.jpg" style="width:100%;height:auto;" /></center>
<div style="display:block;height:10px;"> </div>
<div style="background:#fafafa;border-radius:8px;border:1px solid #d3d3d3;padding:5px 10px;"><div style="color:black;"><p><span style="font-family:sans-serif;"><strong>[NÁZEV KEŠE]</strong></span></p></div>
<div style="color:#000000;"><p><span style="font-family:sans-serif;">[POPIS KEŠE 1]<br /><br />[POPIS KEŠE 2]<br /><br />[POPIS KEŠE 3]</span></p></div></div>
<div style="display:block;height:10px;"></div>
<div style="background:#eeeeee;border-radius:8px;border:1px solid #d3d3d3;padding:5px 10px;"><div style="color:black;"><center><span style="font-family:sans-serif;"><strong>[BLOK PRO MULTINU NEBO MYSTERY - STAGE NEBO ZPŮSOB VÝPOČTU]</strong></span></center></div>
<div style="display:block;height:10px;"> </div>
<div style="color:#000000;"><p><span style="font-family:sans-serif;">[POPIS 1]</span></p></div>
<div style="display:block;height:10px;"> </div>
<div style="color:black;"><center><span style="font-family:sans-serif;"><strong>[BLOK PRO MULTINU NEBO MYSTERY - STAGE NEBO ZPŮSOB VÝPOČTU]</strong></span></center></div>
<div style="display:block;height:10px;"> </div>
<div style="color:red;"><center><span style="font-family:sans-serif;"><strong>[POPIS 2]<br />[POPIS 3]</strong></span></center><br /></div></div>
<div style="display:block;height:10px;"> </div>
<center><a href="https://martin-pluhar.cz/havlickova-challenge"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/fb6688d9-4181-40a0-9d87-35238fe4d791.jpg" style="width:100%;height:auto;" /></a></center>
<div style="display:block;height:10px;"></div>
<div style="display:block;height:10px;"></div>