Fotogalerie

Kostel svatého Jakuba Většího, zasvěcený patronu horníků, je jednou z nepřehlédnutelných dominant Jihlavy. Původní stavba kostela se datuje do první poloviny 13. století, v době vzniku samotného královského města Jihlavy. Přestavba ve 14. století dala kostelu základy současného trojlodního halového chrámu, ale ani z druhé "verze" kostela toho mnoho nezbylo - roku 1523 postihl Jihlavu jeden z největších požárů v dějinách města, kdy kostel vyhořel včetně obou věží.

Své současné podobě tak kostel vděčí díky poslední zásadní přestavbě z poloviny 16. století - ačkoliv část zdiva kostela se podařilo zachránit, tak obě dvě věže musely být kvůli špatnému stavu sneseny a vystavěny znovu. Ukončeny byly renesančními báněmi. Severní věž má výšku 63 metrů a dnes slouží jako vyhlídková. Původně stejně vysoká jižní věž musela být snížena o devět metrů, když se vlivem nestabilního podloží začala vyklánět ze své osy.

Co kostel sv. Jakuba činí zcela unikátním, to jsou jeho výjimečně dochované krovy, které nesou charakteristickou strmou střechu s glazovanou pálenou krytinou. Poslední obnova krovů a střechy proběhla v letech 2017-2019 a od roku 2020 je kostel po uzavírce opět přístupný veřejnosti. A já doporučuji všem kromě návštěvy vyhlídkové věže také komentovanou prohlídku jak interiéru kostela, který je považován za pokladnici uměleckých předmětů, tak především právě prostor krovů - nad tou řemeslnou prací původně z 16. století se vám zatají dech!

A pokud nemáte možnost běžet na prohlídku hned teď po přečtení tohoto článku, tak doporučuji alespoň shlédnout připojenou fotogalerii. Kromě báječných výhledů, kde máte Jihlavu a daleké okolí jako dlani (nahlédnout odtud můžete také do výběhů zoologické zahrady i za výstřih pokladním v Prioru - komunistické dominanty na náměstí.-), tu můžete obdivovat dechberoucí strmost střechu kostela ... jak že to tak tehdy dokázali postavit? ... a jak že to i dnes dokáže Homo computerus pořád ještě opravit?! A pak upněte svou pozornost na fotografie krovů, které tuhle neskutečně šikmou střechu z pálených "bobrovek" nesou. Jedním slovem ... úžasné!

A ještě doporučuji zaměřit pozornost na "maličkost" mimořádného významu - v interiéru kostela se nachází tzv. "Přemyslovský kříž", nebo také "Přemyslovský krucifix". Kříž podle legendy věnoval Jihlavě Přemysl Otakar II., ve skutečnosti se pravděpodobně jedná o dílo z poloviny 14. století. Bohužel se tu nesetkáte s originálem - kvůli nevhodným klimatickým podmínkám byla pro jihlavský kostel roku 2012 zhotovena novodobá replika ze syntetické pryskyřice (originál je nyní vystaven v obrazárně Strahovského kláštera). Forma ve tvaru hluboce rozvětveného kmene s odřezanými výrůstky údajně představuje symbolický Strom poznání dobra a zla a v Evropě existuje jen několik desítek podobných raně gotických děl. Uvádím to proto, že jsem až dosud nikdy nikde neslyšel, že existuje i tato podoba kříže. A pořád ještě mi to nejde do hlavy.-) 

Na jednom místě tu tak nacházíme hned dvě zapsané památky - kostel sv. Jakuba Většího byl prohlášen za Národní kulturní památku ČR dne 28. dubna 2008 a Přemyslovský kříž byl zařazen mezi Národní kulturní památky ČR v roce 2010.